มช. สร้างอากาศสะอาดให้ผู้ป่วยติดเตียงด้วย “มุ้งกรองฝุ่น PM2.5” แบบ DIY

29 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันและมลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงขึ้น ค่าดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง และด้วยค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์นักวิจัย ออกแบบและพัฒนา “มุ้งกรองฝุ่น” PM2.5 แบบ DIY สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้นแบบทดสอบการใช้งานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่สามารถกันฝุ่นได้จริง ราคาประหยัด ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร และ ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ ออกแบบและพัฒนา “มุ้งกรองฝุ่น” สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นได้เป็นอย่างมาก จากการทดสอบฝุ่น PM2.5 ภายนอกมุ้งวัดได้ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลังจากติดตั้งพัดลมและไส้กรองฝุ่น แบบ DIY สามารถลดฝุ่น PM2.5 เหลือ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยหลักการนำเอาอากาศดีที่ผ่านการกรองแล้วเข้าไปดันภายในมุ้ง ไม่ให้อากาศไม่ดี ลอดเข้ามา ตามหลักการของการทำห้อง Positive Pressure ด้วยต้นทุนทั้งหมดประมาณ 1,500 บาท โดยจะมีการขยายผลนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเสี่ยงตามบ้าน และชุมชนต่างๆ ในอำเภอแม่แจ่ม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการรู้รับปรับตัวสู้ฝุ่นควัน โดย ผศ.ดร. พลภัทร เหมวรรณ GistNorth คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชนของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศ เพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อลมหายใจของชุมชนได้มีอากาศสะอาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่