แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่