Webinar อบรมการใช้ “MS Team” เพื่อการเรียนการสอน

11 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัด Webinar อบรมการใช้ “MS Team” เพื่อการเรียนการสอน
โดยวิทยากรผู้ชำนาญการจาก บริษัท ลานนาคอม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://tinyurl.com/MS-TEAM-CMUแกลลอรี่