ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการร่วมมือกันของคนในองค์กร

17 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ถอดบทเรียนโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่2 หอหญิง5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการร่วมมือกันของคนในองค์กร”
การเปิดโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของบุคลากรชาวสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานเป็น Teamwork ตามค่านิยมของคนสวนดอก จนประสบความสำเร็จ รักษาผู้ป่วยกว่า400 คน จนหายเป็นปกติทุกคน ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ทำให้เราก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้า เพื่อตอบสนองพันธกิจที่สำคัญต่อไป
ไม่มีสิ่งใด เหนือไปกว่าความพยายามและความร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กร ที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จ และได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้

#เราผ่านวิกฤตมาเพราะศรัทธาที่มีร่วมกัน
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#รพ.สนามเชียงใหม่2หอหญิง5มช.
#ผCOVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่