10 มาตรการในการดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

16 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

.
แกลลอรี่