18 มีนาคมนี้ เตรียมพร้อมสอน ONLINE สู้ COVID-19

16 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

18 มีนาคมนี้ เตรียมพร้อมสอน ONLINE สู้ COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ บรรยายโดย อาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 18 มีนาคมนี้ ที่ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปีฯ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/38HSjpz
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563

หากไม่สะดวก สามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/science.cmu
แกลลอรี่