กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และกระบวนการคืนเงินทุนช่วยเหลือฯ

1 เมษายน 2564

กองคลัง

กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และกระบวนการคืนเงินทุนช่วยเหลือฯ
.
สอบถามเกี่ยวกับระบบคืนเงินกองทุนฯ ติดต่อได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร.0-5394-3125 และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มช. โทร. 0-5394-3836


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3130

แกลลอรี่