สำนักหอสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มกราคม 2564

5 มกราคม 2564

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มกราคม 2564 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 -16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) 

แกลลอรี่