การรับคืน "เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา"

2 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การรับคืน "เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา"
1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ https://fis.oop.cmu.ac.th/check_student_transfer/
2. มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน ให้นักศึกษา
3. กรณีที่ โอนเงินไม่สำเร็จ ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งในการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน ภายในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์
4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินให้ทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะถึงกำหนดที่ต้องโอนเงินคืน สปอว.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง มช. Tel. 0-5394-3130
แกลลอรี่