เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4 มีนาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ทุกห้อง ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ติดตั้งในบริเวณต่าง ๆ ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย 
แกลลอรี่