"ลองโควิด” เป็นอย่างไร สํารวจตัวเองให้ดี แม้หายป่วยแล้ว

9 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

Check อาการ “ลองโควิด”
• อ่อนเพลียเรื้อรัง
• หายใจลําบาก
• ความจำผิดปกติ
• เหนื่อยง่าย
• ปวดศีรษะ
• ไอ เจ็บแน่นหน้าอก
• ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
• ท้องเสีย
• จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
• ซึม เครียด วิตกกังวล

ภาวะแทรกซ้อนจาก “ลองโควิด”
• กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
• โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (ปวดกล้ามเนื้ออย่างมาก)
• สมองล้า
• ภาวะพร่องทางระบบประสาทอัตโนมัติ
• โรคนอนไม่หลับ

?คําเตือน! หลังจากหายโควิด-19 ไม่ควรออกกําลังกายหนัก ควรเน้นเป็นการเดิน เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวและปอดไม่ทํางานหนักเกินไป

#ลองโควิด #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่