“ข้อแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ภาคประชาชน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับประชาชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าผ่านระบบหมอพร้อม โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และอายุต่ำกว่า 60 ปี จะได้รับวัคซีนของซิโนแวค (Sinovac)

โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมจุดให้บริการ 6 จุด ได้แก่
1.จุดลงทะเบียน
2.จุดวัดความดันโลหิต
3.จุดคัดกรองความเสี่ยง
4.จุดรอฉีดวัคซีน
5.จุดฉีดวัคซีน
6.จุดพักสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที

ทั้งนี้ มีทีมแพทย์ พยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในจุดปฐมพยาบาล ใช้ระบบแทร็คกิ้ง ทุกจุดจะมีการสแกน QR Code และมีจุด One Stop Service สวนดอกแคร์รูม สำหรับท่านที่อายุมาก เดินไม่สะดวก โดยได้รวมจุดให้บริการทั้ง 6 จุดนี้ไว้ในที่เดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการฉีดวัคซีน

#แนะนำขั้นตอนการฉีดวัคซีนมช
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่