วัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

15 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สตรีตั้งครรภ์จึงถือเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการเกิดโรคที่รุนแรงและลดการเสียชีวิต

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก และ นายกสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ
อาจารย์หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วัคซีนโควิด19ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่