ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง เจอผลเป็นบวกต้องทําอย่างไรต่อ?

9 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

1.ผู้ตรวจพบเชื้อ ติดต่อ
-สายด่วน 1330 (สปสช.)
-Line สปสช. @nhso
-http://crmsup.nhso.go.th EOC 50 สนง.เขต บันทึกข้อมูลเข้า Web Application

2.ได้รับการคัดกรอง รับการรักษา
-มีอาการเริ่มต้น --> Home Isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)
-มีข้อจํากัดในการทํา Home Isolation-->Community Isolation (ศูนย์พักคอยการส่งตัว) จํานวน 46 แห่ง / 5,295 เตียง
-อาการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น--> รพ.สนาม Hospitel จํานวน 138 แห่ง
-อาการรุนแรง --> รพ. หลัก จํานวน 132 แห่ง


*สิ่งสนับสนุน
- อาหาร 3 มื้อ - เครื่องวัดอุณหภูมิ - เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
- ยาจําเป็น - การเยี่ยมโดยแพทย์ พยาบาล ผ่านระบบทางไกล


ที่มา ศูนย์ข้อมูล covid-19
กรมประชาสัมพันธ์
: ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเอง
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่