การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

15 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย


การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 สำหรับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้เข้ามากรอกข้อมูลในรอบที่ 1 และบัณฑิตที่กรอกในรอบที่ 1 แล้วไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากข้อมูลที่กรอกเข้ามาไม่ถูกต้อง หรือบัญชีที่รับเงินติดปัญหา ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ https://bit.ly/3h1e3Bj

** สำหรับประกาศสรุปผลการโอนเงินในรอบที่ 1 จะประกาศผลการโอนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 "


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.  0-5394-3125

แกลลอรี่