ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้ปฎิบัติงานของ มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 3

20 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และทุกชั้นปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานของ มช. ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
แสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID -19  ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 3
ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2564
https://www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
.
โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ Passport Number กรณีชาวต่างชาติ
ในกรณีบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกลาง  ให้แจ้งส่วนงานพิจารณาส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ต่อไป
.
สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนใน Application อื่นไปแล้ว
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์การฉีดวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้
.
ทั้งนี้ จะมีการแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนและชนิดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง  หลังจากที่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
.
ข้อมูลเพิ่มเติมขอให้อาจารย์หรือบุคลากรติดต่อได้ที่
Inbox Facebook กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย   https://www.facebook.com/cmuhrmd
ส่วนนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่
Inbox Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://www.facebook.com/sddcmu
.
ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง
เอาชนะ COVID -19 ไปด้วยกัน
.
#CMUCare
#Together, we win.


แกลลอรี่