มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน สำหรับนักศึกษาทุกคน

10 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน สำหรับนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 เมษายน 2363 ที่ http://sis.cmu.ac.th

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจะเพิ่มสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องจาก กสทช. โดยมอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน นับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC, TRUE และ TOT


สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 เมษายน 2563 ที่ http://sis.cmu.ac.th หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

ข้อแนะนำการลงทะเบียน

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Mobile Internet จาก กสทช. ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2563 เพื่อใช้งานฟรีได้ 30 วัน นับจากวันลงทะเบียนรับสิทธิ์
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการใช้งานต่อเนื่องจาก กสทช. เป็นเวลา 3 เดือน
3. นักศึกษาปัจจุบันที่นอกเหนือจากข้อ 2 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต ฟรี ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และควร Activate การใช้งานหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
4. มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้นักศึกษาใหม่ รหัส 63 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ ในช่วงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

แกลลอรี่