VDO infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19

24 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

VDO infographic ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 อธิบายชัดเจนเข้าใจง่าย ตั้งแต่ลักษณะของเชื้อไวรัส การติดต่อของเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายเรา อาการไม่สบายที่เกิดขึ้นกับผู้ติดเชื้อ และมาตรการที่ต้องใช้เพื่อชะลอการระบาด
แปลภาษาอังกฤษจากต้นฉบับ พากย์เสียงภาษาไทย โดยทีมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้น

โปรดช่วยกันแชร์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและช่วยหยุดการแพร่ระบาดในชุมชนของเรา.... เว้นระยะห่าง เพื่อสังคม และปกป้องคนที่คุณรัก https://youtu.be/PC_wjqbXwpk


ข้อมูลโดย : https://www.youtube.com/watch?v=PC_wjqbXwpk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3w7ZReHHd4a2eGuxsQrRvwvnmhAU-FkFzs_43WJAJYNs0rdBlbVc3e8JM
แกลลอรี่