โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดใดๆ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

1 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ตามบัตรประชาชน และผู้มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอื่นที่อาศัยหรือทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
(โปรดเตรียมหลักฐานที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่มาด้วย)
--------------------------------

โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้
(เข็ม 1 AstraZeneca + เข็ม 2 Pfizer หรือ AstraZeneca)
ห่างกัน 4-12 สัปดาห์
**กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ

- วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 200 โดส
- วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 1,000 โดส
- วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 500 โดส
- วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
จำนวน 500 โดส

เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร.053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564

#วัคซีนป้องกันโควิด #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่