สถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

20 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 20 เม.ย. 2564 : 08:00 น.
มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. จำนวน 19 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวทั้งหมด 340 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 165 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 175 ราย
ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ จากทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทุกท่านที่ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.
แกลลอรี่