บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR

10 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
และออกใบรับรองแพทย์ สำหรับ work permit และ fit-to-fly ด้วยมาตรฐานกรมควบคุมโรค

คนไทย ราคา 3,160 บาท
ชาวต่างชาติ ราคา 3,600 บาท
(อัตราค่าบริการนี้รวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าใบรับรองแพทย์)

แจ้งผลทาง SMS ภายใน 12-24 ชั่วโมง สามารถรับผลการตรวจและใบรับรองแพทย์ได้ในวันถัดไป

ราคาอ้างอิงตามประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เพื่อความถูกต้องของราคา ในช่วงเวลาที่ท่านจะรับการตรวจ โปรดโทรสอบถามที่... ?? 053-938589

#ตรวจคัดกรองหาเชื้อCOVID19
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่