ประกาศรับสมัครลูกจ้าง อว.จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

18 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครลูกจ้าง อว. ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2

รับสมัครวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563

ผ่าน www.se.cmu.ac.th
แกลลอรี่