ไม่อยากให้ลูกติดโควิดแบบนี้พ่อแม่ต้องระวังอะไรบ้าง

18 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ไม่อยากให้ลูกติดโควิดแบบนี้พ่อแม่ต้องระวังอะไรบ้าง

1. ระวังไม่ใช้ช้อนส้อมร่วมกัน ใช้ช้อนกลางเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

2. ระวังของเล่นลูก แหล่งหลบซ่อนของเชื้อโรคหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

3. ระวังไม่เป่าอาหารให้ลูก เชื้อโควิดอาจปะปนอยู่ในน้ำลายควรรอให้อาหารเย็นลง

4. ระวังกลับถึงบ้านอย่าพึ่งรีบกอดลูก อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข
แกลลอรี่