คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

21 มีนาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) 
แกลลอรี่