เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

30 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
.
1. หากนักศึกษาและบุคลากรมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19ให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”
https://cmu.to/ReportCoV19
.
2. หากนักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่า ผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก/ลบ ให้กรอกแบบฟอร์ม “ร่วมด้วยช่วยกัน”

https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest
.
3. หากนักศึกษาและบุคลากรได้รับแจ้งว่าผลตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบและ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสียให้กรอกแบบฟอร์ม “สังเกตอาการ”
https://cmu.to/COVID19MCounseling
.
4.นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับภูมิลำเนา/ไปต่างจังหวัด
https://cmu.to/ReportCoV19HD
.
5.นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.
https://cmu.to/ReportCoV19R

แกลลอรี่