จัดการกับเชื้อโรควายร้าย ด้วยบริการพ่นละออง & อบโอโซนฆ่าเชื้อ By ERDICMU

27 มีนาคม 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ร่วมเคียงข้างบุคลากรชาว มช. ต่อสู้วิกฤตไวรัสโควิด19 ระบาด

ERDI CMU ห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พร้อมให้บริการพ่นละอองและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในหน่วยงาน และคณะต่างๆ ของมช.


แกลลอรี่