Q & A on COVID-19 "อยู่บ้านปลอดภัย..สงสัยถามมา" โดย อ.คณะพยาบาลศาสตร์ มช. (สาขาด้านการควบคุมการติดเชื้อ) ชุดที่ 1

12 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง ไขทุกข้อคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 "อยู่บ้านปลอดภัย..สงสัยถามมา" โดยมี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ เป็นผู้ตอบและมอบข้อแนะนำดี ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/fnursecmu

โดยได้รวบรวมคำถาม ชุดที่ 1 ที่น่าสนใจพร้อมทั้งคำตอบมาให้ได้รับชมกันจากไฟล์ที่แนบด้านล่างนี้
แกลลอรี่