แนวทางการฉีดวัคซีน ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

4 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ขอเรียนผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตามการนัดในระบบ
"หมอพร้อม ก๋ำแปงเวียง และ วอล์กอิน”
(ตามเวลานัดหมายในแต่ละวัน)

ทุกท่านจะได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น วัคซีน ซิโนแวค
วัคซีนเข็มที่ 2 เป็น วัคซีน แอสตร้า เซเนก้า
ห่างกัน 3-4 สัปดาห์

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง)

แนวทางนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศ : วันที่ 4 ส.ค. 2564
แกลลอรี่