มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน

12 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มกราคม 2564 นี้ ที่ http://sis.cmu.ac.th 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยจะมอบ SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี เป็นระยะเวลา 90 วัน  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับจากวันที่มีการ Activate ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกค่ายมือถือได้ทั้งจาก AIS, DTAC และ TRUE   โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มกราคม 2564 นี้ ที่ http://sis.cmu.ac.th

นักศึกษาสามารถติดตามผลการลงทะเบียน รับรหัสการใช้งานและรายละเอียดการใช้งานผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  และ Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ฟรี 90 วัน นับจากวันที่ Activate 


แกลลอรี่