วัคซีนโควิด-19 กับอาการทางระบบประสาท

24 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์


จากการศึกษาในประชากรไทย พบมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่ทำให้เกิดอาการทางสมอง เพียง 0.3% หรือคิดเป็น 3 ราย จาก 1,000 ราย ในขณะที่การติดเชื้อโควิด-19 อาจทำให้เกิดหลอดเลือดสมองตีบได้ 1-2%

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยคืออาการชา ซึ่งมักจะพบบริเวณใบหน้า มุมปาก หรือชาครึ่งซึก และอาจพบอาการปวดศีรษะได้

ความผิดปกติมักจะเกิดช่วง 6 ชั่วโมง - 1 วันหลังฉีด และมักจะหายได้เองหรือดีขึ้น

อ.นพ.กิตติ เทียนขาว
อาจารย์หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#วัคซีนโควิด19
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#COVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่