7 วิธีไปทำงานอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

27 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ลดการใช้เสียง เลี่ยงการพูดคุยกันโดยตรง ให้สื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อสาร
ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ของตนเองเป็นประจำ
ใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาปฏิบัติงาน
พกแอลกอฮอล์เจล และล้างมือบ่อยๆ
ให้บริการผู้มาติดต่อทางโทรศัพท์ ลดการให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในหน่วยงาน (ยกเว้นกรณีจำเป็น)
ไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
เช่น แก้วน้ำ ภาชนะ ผ้าเช็ดมือ
ไม่รวมกลุ่มกันทานอาหาร แยกทานตามลำพัง ห่างกัน 1.5-2 เมตร

**หากพบว่าตนเอง หรือเพื่อนร่วมงาน
มีไข้ อ่อนเพลีย มีน้ำมูก ให้แจ้งหัวหน้างาน และให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน 

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่