ประกาศ การรับสมัครทุนปฏิบัติงานช่วยเหลือโควิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

30 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฎิบัติงาน

โครงการทุนปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่