"รู้ชัด ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19" ZOOM Webinar สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มช.

25 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

"รู้ชัด ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19"
ZOOM Webinar สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มช.
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ที่ลิงค์ https://cmu.to/clearly
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sddcmu/photos/a.460634800690642/4568765343210880/
แกลลอรี่