ผู้ป่วยโรคไต ควรฉีดวัคซีนโควิค-19 หากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูง

6 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ทำไมผู้ป่วยโรคไตจึงควรฉีดรับวัคซีนโควิค-19

หากผู้ป่วยโรคไตติดเชื้อโควิด-19 จะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ฟอกเลือด ล้างไตทางหน้าท้อง หรือได้รับการปลูกถ่ายไต หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสเสียชีวิต 30-40%

-ผู้ป่วยโรคไตควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดใด

สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ทุกชนิด ทั้งวัคซีนของบริษัทซิโนเเวค แอสตร้าเซเนก้า รวมทั้งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ที่กำลังจะเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องเช็คค่าการทำงานของไตก่อนหรือหลังการฉีด โดยผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตไม่มี
ความแตกต่างจากประชาชนทั่วไป

-ผู้ป่วยโรคไตควรได้รับวัคซีนโควิด-19 กี่เข็ม

ต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม และอาจต้องมีการฉีดเข็มที่ 3 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือด ล้างไตทางหน้าท้อง หรือผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นเนื่องจากภูมิต้านทานต่อไวรัสหลังการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคไตจะขึ้นได้น้อยกว่าคนทั่วไป

-ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน โควิค-19 สำหรับผู้ป่วยโรคไต
ไม่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป เช่น ภาวะความดันโลหิตรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุม หรือมีภาวะเจ็บป่วย ควรเลื่อนการฉีดวัคซีน

-คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคไต

วันฉีดวัคซีนผู้ป่วยโรคไตไม่ต้องหยุดยาที่รับประทานประจำ ผู้ที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนการปลูกถ่ายไต
หากได้รับการปลูกถ่ายไตแล้ว หรือหากเกิดภาวะปฏิเสธไต และได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังการปลูกถ่ายไตแล้วอย่างน้อย 1 เดือน

ข้อมูลโดย รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ รองผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่