ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่