“6 หมอสวนดอกตอบคำถาม “ ทำความรู้จักวัคซีน COVID-19

14 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

วัคซีนทำงานอย่างไร
วัคซีนต่างชนิดมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่างกันหรือไม่
ฉีดแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อ หรือแพร่เชื้ออยู่หรือไม่
การรับรองประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีน
ใครควรได้รับการฉีดวัคซีน

โดย
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์?เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

แกลลอรี่