แนวทางการจัดสอบออนไลน์

14 เมษายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แนวทางการจัดสอบออนไลน์

1. เลือกเครื่องมือสอบ

เครื่องมือออกข้อสอบและจัดสอบ Online ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนคือ Moodle ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก และ MS Teams (ผ่านทาง Forms) เป็นทางเลือกสำหรับอาจารย์  

2. เลือกวิธียืนยันตัวตนผู้สอบ

วิธียืนยันตัวตนของผู้เรียนเมื่อเข้าสอบ Online ว่าเป็นนักศึกษาจริง สามารถทำได้ผ่านทางการ Login ด้วย CMU Account และอาจใช้ Video Meeting ในการแสดงบัตรนักศึกษา  

3. ใช้ Safe Exam Browser

เมื่อผู้สอบติดตั้งโปรแกรม SEB แล้ว ขณะสอบจะถูกบังคับให้เปิดหน้าต่างข้อสอบเท่านั้น หน้าต่างอื่นๆ จะใช้งานไม่ได้ สามารถลดการทุจริต SEB ใช้งานได้กับ Quiz ของ Moodle4. ใช้ Remote Proctoring

การใช้ Zoom Meeting ในการเฝ้ามองผู้สอบผ่านทาง Web Cam โดยผู้คุมสอบจะคอยเฝ้ามองพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้สอบ เพื่อลดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  

รับชม Webinar Online Exam ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=9xylcus3fls 

1. เลือกเครื่องมือสอบ

ศูนย์ TLIC สนับสนุนเครื่องมือการจัดทำและดำเนินการสอบสองระบบด้วยกันคือเข้าใช้งาน KC-Moodle ได้ที่ https://elearning.cmu.ac.th/
Moodle หรือ KC-Moodle เป็น Learning Management System หลักของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือที่ความสามารถสูงในการสนับสนุนรูปแบบการสอบที่หลากหลาย
ความสามารถและจุดเด่นของ Moodle

 • การสุ่มคำถาม
 • การกำหนดระยะเวลาทำข้อสอบ
 • รูปแบบคำถามที่หลากหลาย เช่น ตัวเลือก, เติมคำ, จับคู่, เรียงลำดับ, ลาก-วาง, คำนวณ, เขียนโปรแกรม
 • ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account 

ข้อจำกัดของ Moodle หรือ KC-Moodle มีดังนี้

 • KC-Moodle สนับสนุนจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้ไม่มาก (ประมาณ 300-500 ผู้ใช้) ดังนั้นอาจไม่เพียงพอในการรองรับกระบวนวิชาขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาสอบพร้อมกันมากๆ หรือหากมีการสอบพร้อมกันหลายๆ วิชา จากปัญหานี้ TLIC ได้ดำเนินการตั้ง Exam Moodle ขึ้นมาแยกต่างหากเพื่อแก้ไขปัญหานี้ (สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป)
 • Moodle อาจใช้งานยากกว่าทางเลือกอื่น เช่น MS Team อาจารย์ที่ไม่เคยใช้อาจต้องเตรียมเวลาเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ

เข้าใช้งาน Microsoft Team มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ผ่าน Office 365 ที่ https://itsc.cmu.ac.th/services/5 และ แนะนำการใช้ MS Teams ที่ https://network.cmu.ac.th/wiki/index.php/Microsoft_Teams
เป็นทางเลือกที่สำหรับอาจารย์ที่ต้องการวิธีสร้างและจัดสอบที่ง่ายกว่า Moodle โดยยอมรับข้อจำกัดต่างๆ ของ MS Teams ได้
จุดเด่นของ Microsoft Teams

 • ออกแบบข้อสอบได้ง่าย ใช้เวลาเรียนรู้น้อย
 • ผู้สอบยืนยันตัวตนด้วย CMU Account
 • สนับสนุนผู้สอบจำนวนมาก เนื่องจากเป็นบริการบน Cloud จาก Microsoft โดยตรง 

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

 • รูปแบบคำถามจำกัด คือ ตัวเลือก, เติมคำ, บรรยาย
 • ความสามารถ และตัวเลือกจำกัดเมื่อเทียบกับ Moodle 


2. เลือกวิธียืนยันตัวตนผู้สอบ

เมื่อพร้อมเริ่มต้นดำเนินการสอบ นักศึกษาต้องมีวิธียีนยันตัวตนเพื่อให้มีหลักฐานว่านักศึกษานั้นๆ ได้เข้าร่วมสอบจริง ซึ่งท่านสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ยืนยันตัวต้นด้วย CMU Account

 • ในระบบ Moodle ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้อง Login ด้วย CMU Account อยู่แล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้
 • การใช้ Quiz ใน Microsoft Team สามารถจำกัดให้ผู้สอบต้อง Login ด้วย CMU Account ได้ 

สร้าง Quiz เช็คชื่อ

 • การสอบ Online ที่กำหนดช่วงเวลาแน่นอน ผู้คุมสอบอาจต้องการตรวจสอบว่ามีนักศึกษาคนไหนบ้างที่ขาดหายไป ไม่มาเข้าร่วมสอบ การเช็คชื่อจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
 • การเช็คชื่อสามารถทำผ่านการสร้าง Quiz สั้นๆ แยกออกมา ที่ให้นักศึกษาทำก่อนลงมือทำข้อสอบ มีคำถามไม่กี่ข้อแค่ให้ยืนยันรหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, และยอมรับข้อตกลงในการสอบ แล้วส่ง Quiz นั้น
 • วิธีการนี้ช่วยให้ผู้คุมสอบสามารถเปิดดูรายชื่อนักศึกษาที่มาเข้าสอบได้ 

การตรวจบัตรนักศึกษาผ่าน Online Meeting

 • หากต้องการยืนยันตัวตนนักศึกษาที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการสอบแทนกัน หรือคัดกรองผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบ สามารถตรวจบัตรนักศึกษาผ่านระบบ Online Meeting เช่น Zoom หรือ MS Team Meeting ได้
 • ในขณะสอบ ผู้คุมสอบจะทักนักศึกษาตามรายชื่อที่มีทีละคนผ่านทาง Online Meeting เพื่อให้นักศึกษาเปิด video และแสดงบัตรนักศึกษา และใบหน้าตนเอง


3. การใช้ Safe Exam Browser

อะไรคือ Safe Exam Browser (SEB)?

 • SEB เป็น Web browser (พัฒนาขึ้นมาจาก Firefox) ที่ใช้สำหรับการทำข้อสอบ Online เมื่อติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรม SEB แล้ว คอมพิวเตอร์ หรือ iPad แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานีสอบที่จำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของระบบ การเข้า website ต่างๆ และการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • SEB เป็น Freeware ที่ใช้งานได้บน Windows, Mac, และ iOS
 • SEB ใช้งานร่วมกับ Quiz ใน Moodle โดยเมื่อตั้งค่าใน Moodle และ SEB Config แล้วจะได้ไฟล์ ที่เมื่อส่งให้นักศึกษาเปิดในโปรแกรม SEB ก็จะพานักศึกษาไปยัง Quiz ใน Moodle ทันที โดยจะต้อง Login ด้วย CMU Account ด้วยเสมอ 

โปรแกรม Safe Exam Browser ใช้งานอย่างไร

 • นักศึกษาติดตั้ง SEB บนอุปกรณ์ของตน (Windows, Mac, iOS เท่านั้น) สามารถ Download SEB ได้ฟรีได้ที่ https://safeexambrowser.org/download_en.html
 • อาจารย์ หลังจากสร้าง Quiz ใน Moodle เสร็จแล้วจะต้อง

                - ตั้งค่าเพิ่มเติมใน Moodle เพื่อแจ้งว่า Quiz นั้นจะเข้าถึงผ่าน SEB และ 

               - นำ URL ของ Quiz ไปใส่ในโปรแกรม SEB Config Tool เพื่อสร้าง Config file สำหรับ Quiz นั้นๆ

 • อาจารย์ส่ง Config file ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าให้กับนักศึกษาเพื่อใช้เปิดด้วยโปรแกรม SEB ในวันสอบ


4. ใช้ Remote Proctoring

การเฝ้ามองผู้สอบผ่านทาง Online Meeting สามารถลดการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแนวคิดดังนี้

 • ผู้สอบทุกคนใช้ Online Meeting เช่น Zoom ตลอดช่วงเวลาการสอบ โดยเปิด Video ทิ้งไว้
 • ในกรณีที่ใช้ Zoom และมีนักศึกษาสอบจำนวนมาก สามารถสร้าง Breakout room แบ่งผู้เรียนออกเป็นห้องย่อย เพื่อใช้ผู้คุมสอบหลายคนแบ่งกันดูแล โดยไม่ควรมีผู้สอบเกิน 30 คนต่อผู้คุมสอบ 1 คน
 • ผู้คุมสอบตั้งค่าให้ ปิดไมโครโฟนของนักศึกษา, ปิดการ Chat ระหว่างผู้เรียน, และปิดการแชร์หน้าจอโดยนักศึกษา
 • ผู้คุมสอบคอยตรวจตราและทักผู้สอบที่น่าสงสัยผ่านทาง Chat
ข้อมูลโดย : ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ https://tlic.cmu.ac.th/online-exam/
แกลลอรี่