สถานการณ์ รพ. สวนดอก วันที่ 19 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

19 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สถานการณ์ รพ. สวนดอก
วันที่ 19 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 9 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19

มีผู้ป่วย 8 รายที่รักษาตัวใน รพ. ประสาทเชียงใหม่ ในการดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมส่งแรงใจให้แพทย์และบุคลากรการแพทย์ทุกท่าน

แกลลอรี่