ข้อแนะนําเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด 19

14 พฤษภาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ตรวจสอบร่างกาย
-ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
-เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
-ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
-สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก
แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
-โรคประจําตัว
-ประวัติการแพ้ยา หรือวัคซีน
-การตั้งครรภ์
สิ่งสําคัญ เพิ่มเติม
-ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม
-บัตรประชาชน วันเวลานัดการฉีดวัคซีน
-รักษามาตรการป้องกัน พื้นฐานอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
-สวมใส่เสื้อแขนสั้นหรือเปิดบริเวณต้นแขนแขนได้ง่าย
-วันที่ฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500-1,000 มิลลิลิตร ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่ จะให้รอดูอาการใน บริเวณที่ฉีดระยะเวลาประมาณ 30 นาที
-ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยา พาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจําเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามทานยากลุ่มพวก NASIADs เช่น Ibuprofen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
-การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ควรห่าง กับวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
-ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตําแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที
ที่มา ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #covidvaccine #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่