นักศึกษาปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022

5 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสุวนันท์ คำปัน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลงาน “ผลิตภัณฑ์กราโนล่าแท่งจากปลีกล้วย” คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์กราโนล่าแท่งจากปลีกล้วย เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีให้นมบุตรที่ต้องการรับประทานปลีกล้วยในรูปแบบที่พร้อมรับประทาน พกพาสะดวก รสชาติอร่อย รับประทาน 1 แท่งเทียบเท่ากับรับประทานปลี 1 หัว ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการวิจัยในการอบแห้งปลีกล้วยด้วยเวลาที่รวดเร็วเพื่อถนอมสารอาหาร ผลิตภัณฑ์ให้สารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในกลุ่มพฤษเคมี (Phytochemicals) เช่น ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน อัลคาลอยด์ และสารต้านการออกซิเดชั่น

ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ปลีกล้วย #Granolabar

แกลลอรี่