แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.

1 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นักศึกษาและบุคลากรที่จะเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าสู่ จ.เชียงใหม่
ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช. ดังนี้

แกลลอรี่