สถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

15 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 เม.ย. 2564 : 08:00 น.

มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. จำนวน 49 ราย รวมจำนวนทั้งหมด มีผู้ป่วยรักษาตัว 258 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 126 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 132 ราย

ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ จากทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทุกท่านที่ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.
ข้อมูลโดย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่