"มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)" วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 เมษายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

"มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
?? ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใน ภาคฤดูร้อน ให้ สอนและสอบ Online ผ่านระบบ Microsoft Team โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักทะเบียน https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/covid-19/
 ระหว่างวันที่ 19 - 30 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) แต่จะมี เจ้าหน้าที่ บางส่วน มา Stand by ที่วิทยาลัยฯ
ช่องทางการขอรับบริการจากหน่วยบริการการศึกษา
ผ่าน https://cmu.to/CAMTAcademicService
สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ติดต่อผ่าน Facebook ดังกล่าวตามรูปภาพที่แนปไว้
แกลลอรี่