มช. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์

2 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2564 (กำหนดการตามตารางของแต่ละคณะที่นักศึกษาสังกัด)
.
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองจะได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
.
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-94-3039 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/firstyear/ParentMeeting
แกลลอรี่