ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

19 กรกฎาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ควรเตรียมยาให้เพียงพอ

-หมั่นตรวจระดับน้ำตาล

-ดูแลเรื่องอาหาร

-ออกกำลังกาย

เพราะการอยู่บ้านอาจทำให้มีกิจกรรมทางกายน้อยลงแต่กินมากขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักตัว และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

ข้อมูลจาก:กระทรวงสาธารณสุข

แกลลอรี่