"ร่วมด้วยช่วยกัน" หากนักศึกษาและบุคลากรชาว มช. ได้รับแจ้งว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก

16 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

"ร่วมด้วยช่วยกัน"

หากนักศึกษา และบุคลากร ซาว มช. ได้รับแจ้ง
ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก

ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้อยู่ที่ห้องพัก รอทีมแพทย์ติดต่อกลับ

2. กรอกข้อมูลตามลิงก์
https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest


หากมีอาการเหนื่อยหอบ โทร. 090-89 2-5623 หรือ 064- 174-6183

แกลลอรี่