มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19

16 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

มาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19
- การคัดกรองตนเอง
ก่อนบริจาคโลหิต 

- คัดกรองและประเมินตนเอง ก่อนมาบริจาคโลหิต
เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม
-  กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ให้เว้นไว้ 7 วัน ถึงจะบริจาคโลหิตได้
- กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เว้นไว้ 7-14 วัน ถึงจะบริจาคโลหิตได้
- มีความเสี่ยงสูง และมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ควรงดบริจาคโลหิต อย่างน้อย 14 วัน
-  สัมผัสใกล้ชิดหรือพูดคุยกับผู้ป่วย COVID-19 โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยนานเกิน 5 นาที ควรงดบริจาคโลหิต อย่างน้อย 28 วัน
-  กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรงดบริจาคโลหิต 28 วัน
นับตั้งแต่วันที่หายป่วย และไม่มีอาการ
- กรณีมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 7 วันหลังบริจาค
ควรแจ้งหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต ทราบโดยทันที
การรป้องกัน
- ล้างมือบ่อยๆ
- กินอาหาร้อนๆ ปรุงสุกใหม่
- สวมหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกัน อาการไอ จาม ของผู้อื่น
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น
- หลีกเลี่ยง ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม
- รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
พักผ่อนให้เพียงพอ 

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
แกลลอรี่