รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน

4 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอป "ก๋ำแปงเวียง" ล่วงหน้า

สำหรับผู้ป่วย 2 กลุ่ม
1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง ,
โรคมะเร็ง , โรคอ้วน , โรคเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดสมอง )

เปิดให้วอล์คอิน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 2564เวลา 10.30 - 13.30 น.

จำนวนจำกัด 500 คิว

** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ **

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม..
สามารถติดต่อ call centerโทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2564
แกลลอรี่