มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  

รายการ โกงไปไม่โต EP.1 [ ชมรมลูกช้างต่อต้านการทุจริต ]

รายการ โกงไปไม่โต EP.2 [ ชมรมลูกช้างต่อต้านการทุจริต ]