CMU GUIDE

โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/ChiangmaiUniversityStudentUnion/ 

ตอนที่ 1

https://web.facebook.com/watch/?v=293080978724553

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
วิดีโอแนะนำสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการนำเสนอกิจกรรมที่จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 รวมถึงเป็นการแนะนำชมรมกลางให้กับน้อง ๆ ได้รู้จัก

ตอนที่ 2

https://web.facebook.com/watch/?v=267965054640082 (2.1)

https://web.facebook.com/watch/?v=356039138697513 (2.2)

ชีวิตหอพักนักศึกษา
วิดีโอเกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพูดถึงวิธีการเตรียมตัว และของใช้จำเป็นที่ต้องมีในการใช้ชีวิตในหอพัก

ตอนที่ 3

https://web.facebook.com/watch/?v=615046616105444


สถานที่กิน ที่เที่ยว
วิดีโอแนะนำตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รวมถึงคาเฟ่ ที่เป็นที่นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตอนที่ 4

https://web.facebook.com/watch/?v=570071147041687


เพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิดีโอเพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเพลง ร่มแดนช้าง และ มช.รำลึก โดยเป็นการเล่าผ่านการแสดงของผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเล่าถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตอนที่ 5

https://web.facebook.com/watch/?v=680301292827372


New Normal
วิดีโอแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการป้องกันของมหาวิทยาลัยในการเข้าห้องเรียน การใช้บริการรถไฟฟ้า และการเข้าไปใช้สถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ตอนที่ 6

https://web.facebook.com/watch/?v=487864922051803

Lifestyle
วิดีโอแนะนำข้อมูลหรือเกร็ดความรู้ที่นักศึกษาควรรู้ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การอ่านชื่ออาคาร การอ่านรหัสนักศึกษา CMU Mobile รวมไปถึงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาควรทราบ

ตอนที่ 7

https://web.facebook.com/watch/?v=300662057812843


สถานที่สำคัญใน มช.
วิดีโอแนะนำสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นักศึกษามช.ควรรู้จักและควรไปเยี่ยมชม ซึ่งประกอบไปด้วย
1. หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา)
2. ศาลาธรรม
3. ศาลพระภูมิ
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ร.9)
5. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา